Börja med att bestämma målgrupp och genre

Datorspelsutveckling är ett komplext område som kombinerar programmering, kreativitet, psykologi, marknadsföring och affärskunskaper. Som spelutvecklare behöver du även vara en bra projektledare och kunna samarbeta med andra mot ett gemensamt mål.

Samla in information

Eftersom spelutveckling är ett så stort projekt är det avgörande med organisering och struktur för att optimera arbetsflödet. Det är viktigt att börja planera projektet genom att samla in information, bestämma de tekniska kraven och definiera målen. Att samla in information inkluderar en analys av marknaden och konkurrensen i spelbranschen. Ta reda på vilka datorspel som är mest framgångsrika och vilken efterfrågan som finns. Efter att ha samlat in all information du behöver och kraven för ditt kommande datorspel, så är det rekommenderat att skapa ett så kallat speldesigndokument. I detta dokument inkluderar du spelkoncept, genre, handling, spelmekanik och marknadsföringsstrategi. Med utgångspunkt från den insamlade informationen kan du anpassa din marknadsföring för att tilltala så många som möjligt.

Bestäm genre för ditt datorspel

Innan du kan börja utveckla ditt datorspel behöver du bestämma dig för vilken genre det ska vara. Det finns olika datorspelsgenrer som action, pussel, äventyr, strategi och rollspel. När du har gjort ditt val kan du avgränsa dig ytterligare genom att bestämma dig för undergenre, som till exempel actionrollspel (action-RPG) eller realtidsstrategispel (RTS).

Fokusera på en målgrupp

Det är avgörande att ta reda på vilka som kommer att vara mest intresserade av att spela ditt datorspel. Ju bättre förståelse du har för denna grupp desto lättare blir det att utveckla ett sammanhängande datorspel som blir omtyckt. I planeringsfasen när du samlar in information kan du ta reda på vad din målgrupp har för preferenser, efterfrågan och önskemål som kan hjälpa dig att anpassa ditt datorspel bättre. Om målgruppen består av barn och tonåringar kan det vara bra att tona ner våldsamma inslag och lägga till färgglada effekter. Men om målgruppen består av vuxna män kommer det sannolikt att vara mindre problematiskt med att lägga till blod och våld. I slutändan är det målgruppen som du riktar sig till som du måste ta hänsyn till i spelutvecklingen.