Datorspelens konkurrens från smartphones och sociala medier

Marknaden för mobilspel växer i snabbare takt än datorspel på grund av hur allsidiga, bärbara och flexibla smartphones är. Redan idag utgör mobilspel 56 procent av de globala intäkterna från digitala spel med en förväntad tillväxt på 200 procent fram till 2030. Inte minst är det de kraftfulla smartphone-mobilerna från Apple, Samsung, Huawei och Xiaomi som gör att många vänder sig till mobilspel framför datorspel. Som ett svar på denna konkurrens och för att ta del av mobilspelens framgångar, så har många spelutvecklare valt att utveckla ett spel för både datorn och mobilen. Du kan alltså skapa en förenklad version av ditt datorspel anpassat för smartphones för att maximera antalet spelare. Samtidigt gör du dem nyfikna på att vilja testa ditt fullfjädrade datorspel.

Dra nytta av sociala medier

Sociala medier ska inte ses som ett hot, utan tvärtom som en fantastisk möjlighet att marknadsföra ditt datorspel och varumärke. Du bör använda alla de populära sociala mediekanalerna som Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Engagera dig och interagera med användarna där för att skapa en trogen följarskara. Nyckeln till att lyckas på sociala medier är att inte ge upp och regelbundet ladda upp innehåll som folk kan gilla, kommentera och dela med andra.